Microsoft Dynamics CRM Finland

Suomenkielistä tietoa Microsoftin asiakkuudenhallintajärjestelmästä

Avainsana-arkisto: mukautukset

CRM 2011 uudet ominaisuudet sovelluskehittäjille: TechDays Finland 2011 esitykset

Microsoftin suomalaisille sovelluskehittäjille suunnatussa vuoden päätapahtumassa TechDaysissa oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa oma kokonainen trackki Microsoft Dynamics CRM:lle. Tämä toivottavasti toi Dynamics CRM:n mahdollisuuksia sovelluskehitysalustana laajemmalti esille kotimaisten MS-kehittäjien ja IT-ammattilaisten keskuudessa.

Globaalisti jo 1,4 miljoonaa ihmistä käyttää Dynamics CRM:ää 23.000:ssa asiakasorganisaatiossa, eikä CRM Online -pilvipalvelun lanseeraus varmasti ainakaan vähennä tuotteen painoarvoa markkinoilla. Kysyntä CRM-osaajista on kova, samoin mahdollisuudet sovelluslaajennusten tuotteistamiseen ovat nyt Dynamics Marketplacen ja CRM 2011:n solution management -jakelumallin myötä selvästi paremmat kuin aikaisemmin.

Videot TechDays-esityksistä ovat nähtävillä MSN Video-palvelussa ja sisältävät paljon hyvää informaatiota sekä niille, joille Dynamics CRM alustana ei vielä ole kovin tuttu (Rasmus Fogedin esitykset) että CRM:lle kehitystyötä jo tehneille, 2011:n uusista ominaisuuksista kiinnostuneelle (Kalle Salon esitykset). Alla linkit videoihin sekä muutamia nostoja niiden sisällöstä. Valitettavasti esitysten kalvot eivät CRM-träkin osalta ole päätyneet julkiseen levitykseen (katso täältä ja täältä TechDays-kalvot esim. Office 365:een liittyen).

What’s new in Microsoft Dynamics CRM 2011

Puhuja: Rasmus Foged
Aihe: CRM 2011:n uudet toiminnallisuudet ja CRM Onlinen vaikutus sekä asiakkaiden käyttäytymiseen että Microsoft-kumppanien mahdollisuuksiin
Videon linkki: http://video.fi.msn.com/watch/video/what-s-new-in-microsoft-dynamics-crm-2011-rasmus-foged-microsoft/15dwvhxne

Utilizing the full Microsoft cloud stack with Dynamics CRM online

Puhuja: Rasmus Foged
Aihe: Miten CRM Online ja tuleva Office 365 integroituvat keskenään, käyttäjän identiteetin federointi esim. Active Directorysta, dokumentinhallintaa SharePoint Onlinen avulla
Videolinkki: http://video.fi.msn.com/watch/video/utilizing-the-full-microsoft-cloud-stack-with-dynamics-crm-online-rasmus-foged-microsoft/15dmoplgu

Lync eli entinen Office Communicator integroituu saumattomasti CRM:n listoihin ja lomakkeisiin, näyttäen henkilön läsnäolotiedon. Lisäksi jatkossa myös Live Meetingit ja pikaviestikeskustelut ovat tallennettavissa CRM:n aktiviteettihistoriaan.

How to develop and publish applications to Microsoft Dynamics Marketplace

Puhuja: Rasmus Foged
Aihe: Miten Dynamics Marketplace tulee ISV:iden ja kehittäjien näkökulmasta muuttamaan tapaa, jolla asiakkaat/loppukäyttäjät etsivät sovelluksia ja laajennuksia Dynamics CRM -ympäristöönsä
Videon linkki: http://video.fi.msn.com/watch/video/how-to-develop-and-publish-applications-to-microsoft-dynamics-marketplace-rasmus-foged-microsoft/15dtabtjq

"Markkinapaikka"-nimestä huolimatta suurin tämänhetken potentiaali on juuri ilmaisten laajennusten ja maistiasten tarjoaminen Dynamics Marketplacen kautta.

Ennen julkaistavan sovelluksen rakentamista on otettava huomioon sopivan base languagen, valuutan ja nimeämiskäytännön päättäminen.

Lue lisää

Mainokset

Voiko pilvipalvelua kustomoida? Case Office 365 ja Dynamics CRM

Microsoft TechDays 2011 Finland -tapahtuma pidettiin 30.3.-1.4. Helsingin Messukeskuksessa. Kenellekään osallistujalle ei liene jäänyt epäselväksi Microsoftin Cloud Power -viesti. Pilvi ei ole enää jotain horisontissa siintävää tulevaisuuden teknologiaa tai ainoastaan hypellä kyllästettyjä kalvoja, vaan nyt puhutaan konkreettisista tuotteista, jotka ovat otettavissa käyttöön osaksi yrityksen IT-palvelukokonaisuutta. Niinpä on tullut myös entistä ajankohtaisemmaksi tarkastella sitä, kuinka Microsoftin pilvipalvelut rinnastuvat omalle palvelimelle asennettaviin on-premises -versioihin. Monen mielessä liikkuu varmasti kysymys siitä, tukeeko pilvi riittävästi asiakaskohtaisia sovellusten mukautustarpeita.

Microsoft Office 365, kohta sitä saa!

Kesällä lanseerattava Office 365 pilvipalvelu eli Microsoftin BPOS:in (Business Productivity Online Suite) seuraaja tulee tarjoamaan todella lupaavan kokoelman sovelluksia nykypäivän tietotyöläisen käyttöön. Exchange, SharePoint ja Lync päivittyvät toiminnallisuuksiltaan 2010-tuoteversioiden tasolle, siinä missä BPOS on vielä toistaiseksi toiminut 2007-tuotteiden varassa.

Office 365:n myötä myös aiemmin julkaistu Microsoft Dynamic CRM Online tulee jatkossa siirtymään samalle palvelualustalle. Asiakkaille tämä tulee näkymään mm. parantuneina tilauksenhallinna prosesseina ja laajempina vaihtoehtoina käyttäjien tunnistautumisen toteutuksessa. Tarkkoja aikatauluja ja toiminnallisuuksia Microsoft ei vielä ole julkistanut, mutta kehityksen suunta on selvä.

Jatkossa Microsoftin sovellusten uudet toiminnot tullaan pääsääntöisesti näkemään aluksi pilvipalvelussa, joka kehittyy oman syklinsä mukaan. On-premises -versiot säilyvät täysverisinä vaihtoehtona rinnalla, mutta niiden päivitystahdin noudattaessa perinteistä 3-vuotiskiertoa. Versionumeroista ei kuitenkaan enää pilvessä virallisesti puhuta, koska asiakkailla tulee olemaan käytössään yksi ja sama, viimeisin julkaistu palvelu. Aivan kuten Google Apps ei sisällä julkista versiotietoa, myöskään esimerkiksi SharePoint Online ei ole jatkossa sidottu vuosilukuun.

Onko pilvipalvelu kaikille sama?

Kun asiantuntijoilta kysytään neuvoa siitä, mitkä sovellukset yrityksen kannattaisi ensimmäiseksi viedä pilveen, suosittelevat nämä yleensä aloittamaan Exchangesta. Sähköposti on hyvä esimerkki yrityspalvelusta, josta on muodostunut yhteinen, standardisoitu sähköisen viestinnän muoto. Vaatimukset palvelun luotettavuudelle ja saatavuudelle ovat korkea, kun taas mukautuksen tarpeet tai hyödyt ovat yleensä varsin matalat. Tällainen sovellus on parhaimmillaan tarjoiltuna keskitetysti hallinnoidusta pisteestä mahdollisimman monelle loppukäyttäjälle, jolloin saadaan rahallisesti merkittäviä skaalaetuja pilvimalliin siirtymisestä.

Myös Lync eli Microsoftin uusi pikaviestien, neuvottelupalveluiden ja puheviestinnän sovellus noudattaa pitkälti tätä kaavaa. Tärkeintä on työkalujen yhteensopivuus viestivien osapuolien kesken, ei niinkään työkalujen kustomointi juuri oman firman tai oman yksikön viestisisällön tai palaverikäytännön mukaiseksi. Pikemminkin voisi sanoa, että vaihtoehtojen ja variaatioiden määrä laskee palvelusta saatavan potentiaalisen hyödyn määrää. Jos myös yhteistyökumppani käyttäisi samaa alustaa, olisi saatavuustietojen jakaminen ja virtuaalineuvottelujen toteuttaminen paljon kivuttomampaa kuin heterogeenisessä Skype/Messenger/Gtalk/GoToMeeting/jne. ympäristössä. No, markkinamielessä minkään yhden palvelun tai toimittajan monopoli ei pidemmän päälle tietenkään olisi hyvä ratkaisu, joten tärkeintä olisi standardien muodostuminen pilvipalveluiden tarjoamien viestintätoimintojen välille.

Sähköposti, puhelut ja pikaviestintä eivät yksinään riitä toimiston viestintäkanavaksi, vielä vähemmän dokumenttimuotoisen tiedon jakamiseen ja tiimityön tukemiseen. Tähän tarvitaan SharePointin kaltaista järjestelmää, joka auttaa organisaatiota luomaan yhtenäisen muistijäljen viestitystä tiedosta, luo ympäristön tiedon jalostamiseen ja mahdollistaa sen löytämisen myöhemmissä asiayhteyksissä myöhemmin mukaan astuneille osapuolille. SharePointilla on mahdollista saavuttaa pienemmässä organisaatiossa paljon arkihyötyjä jo mukauttamattomalla ”vanilja”-asennuksella, kunhan opetellaan hyödyntämään järjestelmän tarjoamia vakiotoimintoja ja malleja. Toisessa ääripäässä ovat globaalisti toimivien organisaatioiden kunnianhimoiset hankkeet roolipohjaisesti mukautuvien sähköisten työpöytien kehittämiseksi, tai sitten julkiseen verkkoon tuotettavat julkaisut ja sovellukset. Toisin kuin sähköpostipalveluissa, sama SharePoint-alusta voi toimia moottorina suorastaan dramaattisesti toisistaan eroaville käyttökohteille, mikä luonnollisesti asettaa hyvin suuria vaatimuksia alustan mukautus- ja laajennusmahdollisuuksille.

SharePoint Onlinen mukauttaminen

Office 365:n lanseerauksen myötä tarjolle tuleva SharePoint Online tarjoaa merkittävästi enemmän mukautusmahdollisuuksia kuin edeltävä BPOS-versio. Mukana on kattavampi valikoima vakiotoimintoja kuten My Sites, Excel Services, Visio Services. Omien web-osien kehittäminen Visual Studion avulla SharePoint Onlineen on nyt tuettua, sikäli kun koodin voi suorittaa SharePoint Onlinen tarjoaman sandbox-moodin puitteissa. Kattava tietopaketti aiheesta löytyy TechDays 2011:n Office 365 -esitysmateriaaleista, joista etenkin Jussi Roineen kalvot (01, 02) kannattaa lukaista johdantona pilvi-SharePointin maailmaan.

Lue lisää